“Science Explorace” by SMK Serendah (Contoh Kajian Tindakan #1)

Posted on Updated on

“Science Explorace”: Satu Kaedah Meningkatkan Minat 50 Pelajar Tingkatan Dua Smk Serendah Terhadap Subjek Sains

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji peningkatan minat pelajar Tingkatan Dua terhadap subjek Sains KBSM. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan pertama, soal selidik minat pelajar, pemerhatian tidak berstruktur terhadap pelajar dan guru terlibat serta temu bual pelajar dan guru sains terlibat. Hasil tinjauan awal menunjukkan keputusan ujian bulanan pertama pelajar tingkatan dua paling rendah kelulusannya. Daripada 245 pelajar tingkatan dua hanya 27.8% (65 pelajar) sahaja yang lulus. Pemerhatian tingkah laku pelajar menghadapi proses P & P sains kelihatan tidak menyeronokkan, mengharapkan semua jawapan dari persoalan aktiviti diberi oleh guru. Guru dan pelajar menjalani proses P & P seperti dalam keadaan terkongkong dengan teks. Soal selidik minat pelajar menunjukkan 72.8% responden merasakan minat terhadap subjek sains semakin menurun. Perancangan kajian tindakan difokuskan bagi meningkatkan minat pelajar kepada subjek sains dengan melakukan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah menggunakan aktiviti “Science Explorace“. Pelajar menanti-nanti aktiviti seperti “Science Explorace” selama sebulan mulai tarikh 1 April hingga 30 April 2005 dengan menggunakan ruang Bulan Sains dan Matematik SMK Serendah bagi meningkatkan minat pelajar terhadap subjek sains. Keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan minat pelajar selepas aktiviti “Science Explorace“.

 
*selengkapnya boleh diperolehi dari Team BISA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s